Agenda

Maig
25
2017
Jornada d'Actualització: Des del radiodiagnòstic fins al nen crític, infermeria sempre a punt
Jornada
Dijous, 25 de maig de 2017
25-05-2017 | 09:00 - 14:00 | Sala 3
09:00 - 11:00Primera Taula
Experiència de la guàrdia de radiologia intervencionista
Ponent: Jordi Aguilera
Ponent: Mireia Ullastres
Ponent: Arantxa Gelabert
Estudi del politraumatitzat per TAV multitall
Ponent: Jordi Banyos
Aspectes tècnics de la RX de tòrax a urgències
Ponent: Nicolàs Vega
La visió túnel en la consulta recurrent d'un pacient a urgències
Ponent: Lidia Monton
Ictus a la Ressonància Magnètica
Ponent: Lluis Mariña
11:00 - 14:00Segona Taula
Triatge. Reconeixement del nen crític
Ponent: Laia Lleixà
Maneig del nen sèptic
Ponent: Iris Collazo
La cetoacidosi diabètica en el nen
Ponent: Laura Bilbao
Abortadge pediàtric de la patologia respiratòria
Ponent: Belen Caurin
Trasllat del nen crític a un Hospital de 3r nivell
Ponent: Miriam Valín