CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DE SoCMUE
Publicada el 26-04-2018

Divendres 29 de juny de 2018

De 10 a 13h

L'Acadèmia

Podeu veure la convocatòria en document adjunt i per a més informació sobre la normativa podeu consultar els estatuts al link