10a edició CURS-TALLER VMNI PER MEDICINA D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES
Publicada el 30-07-2018

SABADELL, 27 de setembre de 2018

De 8.15 a 19.00h

 

 

Per inscriure-us s'ha de fer mitjançant:
Intranet: (professionals interns a la Corporació Parc Taulí) la pàgina principal, dins de petició de serveis,  hi ha un apartat de Cursos docència, jornades i congressos.
http://www.cspt.es/tauli/joomla/CursosFPT/default.asp

Internet (professionals externs a la Corporació Parc Taulí) – www.tauli.cat
http://www.tauli.cat/tauli/docencia/docencia-de-postgrau/cursos-docencia-jornades-i-congressos