Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Borsa de treball


Data Publicació: 08-08-2022
Referència: 13691
Descripció:
Estem realitzant un canvi de model al Servei d'Urgències del nostre Hospital i ens agradaria incorporar dos metges/esses per a poder completar el nostre equip. El nostre, és un Hospital de 2n Nivell amb una població diana de prop de 400.000 persones. L'horari és principalment de matí, amb algunes tardes i nits. Som un grup de gent jove, on tindràs opcions de realitzar recerca i docència, en un molt bon ambient de treball. Si esteu interessats podeu contactar amb nosaltres per conèixer millor les condicions.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-07-2022
Referència: 13670
Descripció:
Seleccionamos MÉDICO DE URGENCIAS para hospital en Palma de Mallorca de importante grupo, líder en España en la prestación de servicios sanitarios REQUISITOS: ·Titulación de Medicina y experiencia en urgencias hospitalarias. SE VALORARÁ: ·Especialidad en medicina familiar y comunitaria o medicina interna, vía MIR, homologada o en trámite. SE OFRECE: ·Contratación laboral indefinida a jornada completa. Puede valorarse contratación parcial. ·Sueldo fijo a negociar en función de la formación y los años de experiencia + variable por pacientes + guardias. ·Incorporación a reconocido grupo hospitalario, con un gran equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios, posibilidad de trabajar con tecnología muy puntera, con alianzas con universidades muy reconocidas y que se fomenta mucho la docencia. Su finalidad es trabajar día a día con el fin de ofrecer la mejor calidad tanto al personal interno como al cliente externo. PERSONA DE CONTACTO Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-07-2022
Referència: 13579
Descripció:
OFERTA DE TREBALL DE METGES/SSES DIRECCIÓ HOSPITAL DE SANT BOI URGÈNCIES S’ofereix:  Incorporació immediata  Centre de Treball: Sant Boi de Llobregat  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Possibilitat de Jornada Completa o Parcial Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna o similar  Experiència en Servei d’Urgències, CUAP o Centres d’Atenció Primària  Experiència en equips interdisciplinars Es valorarà:  Màster d’Urgències i pacient crític  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12602 REFERÈNCIA DE L’OFERTA: URGÈNCIES 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-07-2022
Referència: 13574
Descripció:
REQUISITS: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica (principalment Medicina Familiar o Medicina Interna), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: • Compromís; Integritat; Atenció Centrada en la Persona; Rigor i millora continua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva FUNCIONS: Sota la dependència de la Cap de servei, desenvoluparà les següents funcions: • Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. • Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del servei. • Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial. • Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels serveis i de la resta de l’Hospital. • Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. • Col·laborar en la formació dels residents que rotin pel Servei d’Urgències • El professional formarà part del Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia, el qual disposa també d’una unitat de Semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24 hores. CONDICIONS LABORALS: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: a temps complert1688 hores any (podria ser parcial, a convenir segons disponibilitat) Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut. PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES? • Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. • Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. • Oferim continuïtat i estabilitat laboral • Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. • Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. Per a més informació i presentació de CV : Enviar CV en PDF a n.pomares@fsm.cat. ( Cap Servei d'urgències)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-07-2022
Referència: 13539
Descripció:
S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat, amb activitat hospitalària i ambulatòria, que compta amb 420 llits d’aguts, amb activitat docent vinculada a la Universitat Internacional de Catalunya, i amb un Servei d’Urgències autònom i professionalitzat integrat a la dinàmica hospitalària, que realitza més de 130.000 urgències a l’any. Es requereix: Títol de medicina i cirurgia general Experiència en el maneig d'urgències de l'àrea ortopèdica (cirurgia-ortopèdia) Es valorarà: Formació postgrau en urgències i emergències Bona relació interpersonal Orientació a la millora continua Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit, jornada completa (1688 hores/any) Horari: 12 hores en atenció continuada segons calendari establert Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-06-2022
Referència: 13523
Descripció:
Per incorporar-se a hospital comarcal FUNCIONS: • Atendre pacients d’urgència hospitalaria. REQUISITS: • Tenir medicina general o homologada a Espanya. ES VALORARÀ: • Especialitat en med. Interna o medicina familiar y comunitaria. S’OFEREIX: • Contractació laboral Indefinida a jornada completa (1668 h/a). • Incorporació com més aviat millor. • Horari a negociar. • Sou segons experiència aportada

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-06-2022
Referència: 13441
Descripció:

Depenent del Cap de Servei d’Urgències, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en desenvolupar una activitat en equip multidisciplinari en l'àrea mèdica d’urgències, amb visió transversal, integrant coneixements de diverses especialitats tant mèdiques com quirúrgiques. Així com incorporar nous processos, tècniques, habilitats diagnòstic-terapèutiques, sistemes de gestió, etc., encaminades a millorar la qualitat de l'atenció prestada als usuaris que demanden atenció urgent. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són: 1. Assistència al pacient afecte de patologia mèdica aguda. 2. Gestió de pacients en Unitat d’Observació d’Urgències. 3. Treball interdisciplinari amb resta d’especialitats. 4. Supervisió i formació de Residents de l’àrea medica. 5. Participar en actualització de protocols, circuits i procediments, sessions del servei i Pla formatiu. Es convoca el procés selectiu per cobrir dos llocs de treball de metge/metgessa adjunt per al servei d’Urgències del CSdM, amb contracte de treball d’interinitat per a la cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa i a torns de treball tant de dia com de nit. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 13 de juny de 2022 a les 14 hores, indicant referència CSM036-22. S’ha de fer arribar la documentació en format PDF per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/treballa-amb-nosaltres/719/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-de-dos-llocs-de-treball-de-metge-metgessa-adjunt-per-al-servei-d-urgencies-del-csdm-referencia-csm036-22

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13458
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) te necessitat de cobrir el lloc de treball de Cap de Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de la base de l’Hospital de Terrassa, Adjuntem enllaç per a més informació: https://cst.cat/oferta-treball/cap-de-servei-demergencies-mediques-sem-ref-med355/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-05-2022
Referència: 13407
Descripció:

SERVEI D'URGÈNCIES - HLA PERPETUO SOCORRO Es busca metge/ssa per incorporar-se al servei d'urgències de la clínica HLA Perpetuo Socorro a Lleida. S'ofereix contracte amb estabilitat laboral, jornada flexible, possibilitat de participar en urgències domiciliaries, ajudanties quirúrgiques i d'obrir una consulta externa de medicina general. A escollir entre jornada sencera o mitja jornada. Retribució anual 42.000-48.000€ segons participació en les diferents àrees del servei. Per més informació, contactar per email: daniel.guerrero@grupohla.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-05-2022
Referència: 13368
Descripció:

Depenent del Cap de Servei d’Urgències, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en desenvolupar una activitat en equip multidisciplinari en l'àrea mèdica d’urgències, amb visió transversal, integrant coneixements de diverses especialitats tant mèdiques com quirúrgiques. Així com incorporar nous processos, tècniques, habilitats diagnòstic-terapèutiques, sistemes de gestió, etc., encaminades a millorar la qualitat de l'atenció prestada als usuaris que demanden atenció urgent. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són: 1. Assistència al pacient amb patologia mèdica aguda. 2. Gestió de pacients en Unitat d’Observació d’Urgències. 3. Treball interdisciplinari amb la resta d’especialitats. 4. Supervisió i formació de Residents de l’àrea medica. 5. Participar en actualització de protocols, circuits i procediments, sessions del servei i Pla formatiu. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de quatre llocs de treball de metge/metgessa adjunt per al servei d’Urgències del CSdM, amb contracte de treball de durada indefinida, amb les jornades del 100% i 50%. La distribució de la jornada d’aquestes places quedarà determinada anualment en calendaris laborals. Els torns de treball son de matí/tarda de dilluns a divendres, amb guàrdies de 12 i 24 hores i reforços de caps de setmana. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà des de la publicació d’aquesta convocatòria i fins el dia 31 de maig de 2022 a les 14 hores, indicant referència CSM033-22. S’ha de fer arribar la documentació en format PDF per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-05-2022
Referència: 13352
Descripció:
OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA URGÈNCIES DIRECCIÓ HOSPITAL GENERAL GUARDIES URGENCIES S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  CONTRACTACIÓ: contracte de suplència de llarga durada  DEDICACIÓ: Jornada completa Requisits:  Títol d’Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna o similar  Experiència en Servei d’Urgències Es valorarà:  Màster d’Urgències i pacient crític  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: URGENCIES 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13322
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria. Altres especialitats amb experiència en urgències hospitalàries Es valorarà:  Formació específica i/o experiència professional en urgències  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’Urgències  Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional  Possibilitat de fer guàrdies de forma opcional  Contracte indefinit  Retribució segon conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències  Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-05-2022
Referència: 13306
Descripció:
La persona seleccionada,se encargará de las siguientes funciones: •El Jefe de Servicio se responsabilizará de la gestión del Servicio de Urgencias, así como la coordinación con el resto de servicios del Hospital, Atención Primaria y Atención Sociosanitaria. •Dirigir, coordinar y supervisar al personal del servicio de Urgencias. •Participación en las comisiones médicas del hospital. •Creación e implantación de protocolos de trabajo. •Dimensionamiento y organización del servicio urgencias a medio y largo plazo. •Planificar las plantillas de turnos. •Dar apoyo a la actividad asistencial propia del servicio de urgencias. •Gestión de necesidades y costes. •Participación y definición de las necesidades de formación del equipo. •Coordinación con Enfermería del área de urgencias. •Búsqueda y captación de profesionales para la urgencia adultos, en coordinación con el hospital. •Consulta de médico de familia. Perfil •Licenciatura en Medicina i Cirugia.Valorable especialidades en Especialidades vía MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, Anestesia y Medicina Intensiva. •Experiencia como médico adjunto al servicio de urgencias. •Valorable conocimiento del ámbito de la sanidad pública. •Valorable Formación acreditada en gestión sanitaria, gestión clínica •Valorable experiencia en supervisión de equipo de trabajo. •Buscamos una persona orientada al paciente, resolutiva y acostumbrada a tomar decisiones, con capacidad de liderazgo. Contrato estable. Residencia en el Valle d’Aran

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-05-2022
Referència: 13295
Descripció:
Al Sistema d'Emergències Mèdiques estem buscant professionals per realitzar assistència mèdica en situacions d’urgència i/o emergència extrahospitalària, presencial o no presencial, ja sigui com a primera resposta o donant suport a altres dispositius assistencials.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13281
Descripció:
Es demana: •Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. •Títol d’especialista via MIR (Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna, o qualsevol especialitat mèdica). Es valorarà: •Formació i experiència en urgències i en el maneig de pacients semicrítics (coneixements en ventilació mecánica, arritmies cardiaques, còdis, accesos vasculars, maniobres de RCP…). •Competències: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció: •Formació i experiència professional: 60%. •Competències i habilitats: 40%. Procediment procés de selecció: •Valoració del currículum i entrevista amb els candidats/es. S’ofereix: • Contracte laboral indefinit. • Jornada completa (12 mòduls de 12 hores en 4 setmanes). • Retribució segons conveni SISCAT. • Incorporació immediata. Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 13 de maig de 2022 inclòs, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. • Currículum i fotografia actual mida carnet. • Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13269
Descripció:
Lloc de treball • 2 Vacant de Metge/ssa adjunt pel servei d’urgències de l’Hospital Comarcal de Blanes i Calella • Formar part d’un equip de treball interdisciplinari • Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut Es requereix • Llicenciatura en Medicina. • Especialitat en medicina familiar i comunitària, medicina interna o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valora • Els anys d’experiència aportats en urgències hospitalàries • Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències. S’ofereix • Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat. • Jornada Completa o altres jornades a convenir • Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns) • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball • Possibilitat de combinar amb atenció prehospitalària a Base Sem col·laboradora. • Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut / SISCAT. • Incorporació immediata o a determinar

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-04-2022
Referència: 13171
Descripció:
L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats de METGE/ESSA ESPECIALISTA PEL SERVEI D'URGENCIES Es requereix: • Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR. • Domini del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*) Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa, en l’especialitat. • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball. • Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual. • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos). 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT MAU 22 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-04-2022
Referència: 13174
Descripció:
L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats de METGE/ESSA PER LA BASE DE L’HELICÒPTER MEDICALITZAT Es requereix: Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR. Domini del català parlat i escrit. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*) Es valorarà: Experiència laboral com a metge/essa, farmacèutic/a o psicòleg/òloga en l’especialitat. Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball. Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos). 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT HELI 22. Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-03-2022
Referència: 13087
Descripció:
Área Assistencial · Servei d’Urgències. Requisits: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica (principalment Medicina Familiar o Medicina Interna), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: Compromís; Integritat; Atenció Centrada en la Persona; Rigor i millora continua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. Funcions: Sota la dependència de la Cap de servei, desenvoluparà les següents funcions: •Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. •Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del servei. •Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial. •Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels serveis i de la resta de l’Hospital. •Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. •Col·laborar en la formació dels residents que rotin pel Servei d’Urgències •El professional formarà part del Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia, el qual disposa també d’una unitat de Semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24 hores. Condicions laborals: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: a temps complert1688 hores any (podria ser parcial, a convenir segons disponibilitat) Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut. Per què treballar amb nosaltres? •Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. •Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. •Oferim continuïtat i estabilitat laboral •Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. •Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes Hem apostat per: La docència i la innovació, per a una major pro activitat La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+ Procés de selecció: Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-03-2022
Referència: 13106
Descripció:

Lloc de treball: METGES/METGESSES ESPECIALISTES Grup professional 1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS) Requisits:  Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia.  Títol d’Especialista en Medicina Interna o Familiar i Comunitària o en altres especialitats mèdiques. Es valorarà:  Currículum vitae.  Postgrau o màster en Medicina de Urgències i Emergències.  Experiència en l’atenció urgent.  Capacitat de treball en equips multidisciplinaris i de comunicació. S’ofereix: Incorporació immediata al Servei d’Urgències del Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí, hospital universitari. Les condicions laborals, són les establertes en el II Conveni de la Sanitat Concertada Catalana: jornades completes i temps parcials amb temps no assistencial, en mòduls de 12 hores de dilluns a diumenge, i a més a més, possibilitat d’ efectuar jornada complementaria d’atenció continuada (guàrdies). Oferim un projecte innovador amb millores estructurals de futur i amb condicions organitzatives i retributives específiques pel fet de treballar en el Servei d’Urgències. La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte d’interinatge per vacant o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu. Procés de selecció: Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat . En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al desenvolupament de les funcions a cobrir. Informació, inscripció, documentació i termini: Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç https://bit.ly/3KgHDBB on caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència d’aquest anunci: 22_20_FAC_URG

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-03-2022
Referència: 13079
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria. Altres especialitats amb experiència en urgències hospitalàries Es valorarà:  Formació específica i/o experiència professional en urgències  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’Urgències  Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional  Possibilitat de fer guàrdies de forma opcional  Contracte indefinit  Retribució segon conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències  Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

Sol·licitar més informació