Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Detall de la activitat

Jornada d'Infermeria
Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
Dijous, 26 de gener de 2022

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 26 de gener de 2023 | 15:00 - 20:00
15:00 - 20:00
Jornada d'Infermeria > Can Caralleu - Sala 1 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 11