Premis - XXII Congrés Nacional Català d'Urgències i Emergències .
16 i 17 d'abril de 2015, Centre Tarraconense El Seminari (Tarragona)

Primer premi a millor comunicació oral

Títol: La ventilació no invasiva (VNI) en l'edema agut de pulmó a l'àmbit prehospitalari (EAPP): té efectes clínics immediats?
Autors: Silvia Solà Muñoz, Àngels López Canela, Sara jordán Lucas, Francesc Carmona Jimenez, Joaquin Ríos Sambernardo, Francesc Xavier Jiménez Fàbrega
SEM

Segon premi a millor comunicació oral

Títol: Insuficiencia cardiaca hipotensiva en urgencias. Estudi Eahfe-Hipoica
Autors: Javier Jacob, Carles Ferrè, Ferran Llopis, Irene Cabello, Joan Ramon Perez Mas, Ignasi Bardès
Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. Servei d'Urgències.

Premi primera menció comunicació oral

Títol: Malalts ancians amb infecció atesos a urgències: model predictiu de mortalitat als 30 dies
Autors: Ferran Llopis Roca; Carles Ferré Losa; Javier Jacob Rodríguez; Xavier Palom Rico; Jordi Giol Amich; Ignasi Bardés Robles
Hospital Universitari de Bellvitge

Premi segona menció comunicació oral

Títol: Eficacia i seguretat de la ivabradina en insuficiencia cardiaca aguda
Autors: Javier Jacob, Victoria Torres, Paola Beltran*, Ferran Llopis, Carles Ferre, Ignasi Bardèss
Hospital Universitari de Bellvitge

Primer premi a millor comunicació oral breu

Títol: Repercussió d' una guia per "l'adequació de canalització de catèters perifèrics en urgències".
Autors: Lydia Garcia ;Eduard Roca; Noemí Moliné ;Josep Roman
Hospital de Palamos

Segon premi a millor comunicació oral breu

Títol: Uso subóptimo de gastroprotección en pacientes con Hemorragia digestiva alta, tratados con AINE y antiagregantes. Audit en el Servicio de Urgencias
Autors:Araceli González , Carmen Campos , Mª Dolores Ferrer , Andres Gadea , Nuria Martí , J.A. Pijuan
Hospital de sabadell

Primer premi al pòster

Títol: UEstades superiors a 24 hores en el servei d'urgències
Autors:Nativitat Ortells Abuye; Josep Román Martínez
Hospital de Palamós

Premi primera menció al pòster

Títol: Estudio sobre hemocultivos de adultos ingresados Efecto de la implantación del protocolo de extracción sobre la prevalencia de contaminación
Autors:Alberto Morales; Camilo Fernández; Diego Flores; Antonio de Giorgi; Marta Guzman; Montserrat Olsina
Hospital General de Catalunya

Premi segona menció al pòster

Títol: Reanimació cardiopulmonar: Deixem la porta oberta a les famílies?: La opinió dels nostres professionals.
Autors:Begoña López Asensio; MªAngels Lago Mingarro; Xavier Alsina Òdena; Alfredo Omar Martos Mut; Anna Fontquerni Gorchs; Jordi Calafell Majo
Centre Sanitari del Solsonès