Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Borsa de treball


Data Publicació: 19-11-2020
Referència: 11207
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits: - Titulació d’especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria i Gerontologia preferentment Es valorarà: - Formació específica i/o experiència professional en urgències Oferim: - Incorporació en el Servei d'Urgències de la Fundació Assistencial de MútuaTerrassa - Jornada completa o parcial en horari lliscant segons disponibilitat - Contracte indefinit - Incorporació: immediata - Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU11/20 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2020
Referència: 11195
Descripció:
Busquem metge/ssa per incorporacions a CUAP Castelldefels a cap d'any amb contracte sense data de finalització per dos llocs de treball: - Metge/ssa d'equip CUAP torn DIA, de dilluns a divendres, alternant amb companya matins i tardes. Guàrdies nits i caps de setmana opcionals (contracte de temps complert). Incorporació per cap d'any - Metge/ssa d'equip CUAP torn NIT, de dilluns a divendres, amb promig de 2 guàrdies setmanals, amb opció d'ampliació de contracte a hores diàries si es dessitja. Incorporació gener 2021 Es valora experiència i capacitat d'integració a equip ja format. El CUAP disposa d'analítica complerta point of care, radiologia i ecografies

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-11-2020
Referència: 11176
Descripció:
FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL PRECISA: 1 METGE DEL SERVEI D’URGÈNCIES Formarà part del Servei d’Urgències, en dependència del Cap de Servei. Es requereix: 1. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia 2. Experiència en lloc similar 3. Coneixements informàtics a nivell d’usuari Es valora: 1. Tenir l’especialitat de: Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària o Anestèsia o Intensius. 2. Es valorarà titulació via MIR o bé la realització d’un màster en urgències. S’ofereix: • Contracte temporal d’un any prorrogable a indefinit • Salari segons Conveni SISCAT • Jornada complerta • Incorporació immediata • Bon ambient de treball • Formació continuada • Equip cohesionat i col·laborador • Entorn amb alta qualitat de vida Interessats enviar C.V. detallat a m.gil@fsh.cat abans del 17/11/2020 Web: www.fsh.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-10-2020
Referència: 11143
Descripció:
S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat, amb activitat hospitalària i ambulatòria, que compta amb 420 llits d’aguts, amb activitat docent vinculada a la Universitat Internacional de Catalunya, i amb un Servei d’Urgències autònom i professionalitzat integrat a la dinàmica hospitalària, que realitza més de 130.000 urgències a l’any. Es requereix: Títol de medicina i cirurgia general Experiència en el maneig d'urgències de l'àrea quirúrgica (cirurgia-ortopèdia) Es valorarà: Formació postgrau en urgències i emergències Bona relació interpersonal Orientació a la millora continua Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit, jornada completa (1688 hores/any) Horari: 12 hores en atenció continuada segons calendari establert Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata Interessats/des Enviar carta de presentació i CV a seleccio@althaia.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-10-2020
Referència: 11142
Descripció:
S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat, amb activitat hospitalària i ambulatòria, que compta amb 420 llits d’aguts, amb activitat docent vinculada a la Universitat Internacional de Catalunya, i amb un Servei d’Urgències autònom i professionalitzat integrat a la dinàmica hospitalària, que realitza més de 130.000 urgències a l’any. Es requereix: Títol d’especialista en Medicina de Familia i Comunitària, via MIR Es valorarà: Màster en urgències i emergències Bona relació interpersonal Orientació a la millora continua Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit, jornada completa (1688 hores/any) Horari: 12 hores en atenció continuada segons calendari establert Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata Interessats/des Enviar carta de presentació i CV a seleccio@althaia.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2020
Referència: 11135
Descripció:
Seleccionamos Médicos para el Servicio de Urgencias, urgencias adultos. Lugar de Trabajo Hospital CIMA Ofrecemos contrato mercantil. Posibilidad de turnos de 12 horas y/o 8 horas de lunes a domingo. Número de turnos a convenir con el profesional interesado. Interesante retribución Interesados enviar cv a victoriagonzalez@sanitas.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-09-2020
Referència: 11023
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria i Gerontologia preferentment Es valorarà:  Formació específica i/o experiència professional en urgències  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Procés d’Atenció Urgent de la Fundació Assistencial de MútuaTerrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU9/20 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-08-2020
Referència: 8743
Descripció:
Seleccionem un facultatiu especialista per a treballar en el nostre servei d'urgències integrat per 16 facultatius. Funcions: Formar part de l’equip d’adjunts del Servei d’Urgències participant en totes les seves tasques: -Realitzat tasca assistencial amb la valoració, diagnòstic i tractament de pacients que consulten per patologia aguda de qualsevol nivell de gravetat. -Aprofundir en l’àrea de coneixement assignada , actualització de protocols de Servei i realitzar les col•laboracions adients amb altres especialitats, sempre seguint les directrius del Servei. -Formar part del programa formatiu del Servei, tan com alumne assistint als cursos, jornades o estades previstes, com a docent, participant activament en la elaboració de cursos o sessions. Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària o Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valoraran altres especialitats mèdiques via MIR/homologació vigent a l'estat espanyol com neumologia o medicina interna. S'ofereix: Incorporació immediata, nomenament estable, de dilluns a divendres + guàrdies.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-08-2020
Referència: 10607
Descripció:
Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb Cap de Servei. Treballarà amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col·laborarà i interactuarà amb els altres professionals del servei i de la resta de l’hospital. Col·laborarà en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Requisits Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. Coneixements i experiència en Urgències de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia via MIR (o homologat). El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. S’ofereix Incorporació a un Servei dinàmic, amb exposició a tot tipus de patologia i àmplia pràctica quirúrgica, amb la possibilitat de desenvolupar una subespecialitat. Formació continuada. Participació activa en les diferents Comissions de l'Hospital. Docència a estudiants de Medicina de 6è curs de la UB, i la UIC. Projectes de recerca actius i altres per desenvolupar. Condicions laborals Conveni SISCAT. Jornada completa: 1688 h/any Distribució horària flexible de matins i tardes. Guàrdies de presència segons necessitats del Servei.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-08-2020
Referència: 10603
Descripció:
Sanitas Hospitales selecciona para el Servicio Médico de Urgencias de su Hospital CIMA (Barcelona) un/a Coordinador Médico de Urgencias. Se encargará: -Realizar actividad asistencial propia del servicio. -Coordinar al personal Médico del Servicio de Urgencias - Planificar las plantillas de turnos anuales. - Supervisar la emisión de informes médicos, dictámenes médicos legales, registros estadísticos y otros que se requieran periódica o urgentemente. - Elaborar e implantar manuales de normas y procedimientos con instrucciones y rutinas de trabajo. -Supervisar que se cumplan los protocolos. -Participar en la coordinación de actividades para la capacitación del personal médico que integran el equipo bajo su responsabilidad. - Coordinar el Plan de formación continuada del personal del servicio. Requisitos: Licenciado/a en Medicina Medico Especialista ( Vía MIR) en Medicina de Familia, Medicina Interna... Experiencia de al menos 10 años en Servicio de Urgencias Se valorará experiencia en gestión de equipos Interesados enviar cv a victoriagonzalez@sanitas.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-08-2020
Referència: 10756
Descripció:
Funciones: Bajo la dependencia del Jefe de servicio, desarrollará las siguientes funciones: Cumplimiento de los objetivos generales marcados por la Dirección y de los objetivos específicos pactados con Jefe de servicio. Trabajará con eficiencia en las actividades y procesos propios del Servicio. Responsabilidad en temas de seguridad y de calidad asistencial. Colaborará e interactuará con los otros profesionales del servicio y del resto del hospital. Colaborará en la creación o modificación de protocolos, guías clínicas y trabajos clínicos. Requisitos: Licenciado/da en Medicina y Cirugía. Conocimientos y experiencia en Urgencias de Cirugía Ortopédica y Traumatología vía MIR (u homologado). El/la profesional que estamos buscando, tendrá que cumplir las siguientes competencias: Compromiso. Integridad. Atención Centrada en la Persona. Rigor y mejora continua. Aprendizaje e inteligencia colectiva. Se ofrece: Incorporación a un Servicio dinámico, con exposición a todo tipo de patología y amplia práctica quirúrgica, con la posibilidad de desarrollar una subespecialidad. Formación continuada. Participación activa en las diferentes Comisiones del Hospital. Docencia a estudiantes de Medicina de 6. º curso de la UB, y la UIC. Proyectos de investigación activos y otras para desarrollar. Condiciones laborales: Convenio SISCAT. Jornada completa: 1688 h/año Distribución horaria flexible de mañanas y tardes. Guardias de presencia según necesidades del Servicio. Presentación de CV: cv.rrhh@fsm.cat Es necesario adjuntar copia de los méritos alegados.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-06-2020
Referència: 10499
Descripció:
Titulació: Metge adjunt d’Urgències. Titulació oficial d'especialitat obtinguda o reconeguda a Espanya: Si Llicenciats en medicina amb experiència en l'especialitat: Si Número Llocs:3 Formació complementaria: Preferiblement via MIR Idiomes: anglès tècnic Permís de conduir: No Vehicle propi: No Funcions i tasques del lloc de treball: Funcions pròpies d'un metge d’Urgències. Data d'incorporació: immediata Data finalització: indefinit, jornada complerta 100% Informàtica: nivell usuari Règim de contractació: Laboral Tipus de contracte: Indefinit Conveni: XHUP Retribució: 40.000 € sense especialitat. Amb MIR i procedents de SISCAT taules de conveni. Hores de guàrdies , diumenges i festius plus de retribució SISCAT.. Dies de treball: Dedicació flexible en forma de cobertura d’urgències, horari diürn a part guàrdies.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació