Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Borsa de treball


Data Publicació: 13-04-2019
Referència: 7410
Descripció:
En dependència de la Direcció Mèdica, la persona seleccionada tindrà com a missió coordinar, supervisar i dirigir als facultatius del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius, desenvolupant l’equip i assegurant el bon clima laboral, així com proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt per a aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia. Requerim: • Titulació d’especialista • Es valorarà formació i/o experiència en gestió sanitària • Es valorarà titulació de Doctor en Medicina i Cirurgia Oferim: • Incorporació a una entitat hospitalària adreçada cap a una gestió eficient i adaptada a les necessitats de la seva població de referència • Contracte indefinit • Incorporació: juny • Lloc de treball: Martorell Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-04-2019
Referència: 7378
Descripció:
Cerquem un/a Metge/ssa per integrar-se en el Servei d’Urgències del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (Hospital Sant Camil ubicat a Sant Pere de Ribes, a 7km de Sitges i 40km de Barcelona). Requisits: - Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris). - Experiència en Serveis d’Urgències. Oferim: - Contractació d’interinatge pendent de convocatòria. - Retribució salarial segons conveni SISCAT. - Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals. - Incorporació immediata. - Formació continuada i carrera professional. Es valorarà: - Especialitat en Medicina familiar y comunitària. - Orientació preferent a tasca assistencial. - Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip. Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 1 de juny de 2019. Mitjà de presentació de la sol•licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol•licitud i curriculum vitae a rhseleccio@csg.cat, indicant la referència URG_2019-2. Data incorporació: Immediata.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-04-2019
Referència: 7354
Descripció:

La Red Asistencial Juaneda, importante grupo hospitalario privado en Islas Baleares, busca incorporar médicos especialistas en Medicina Familiar y con experiencia en Urgencias para sus centros. Se requiere un perfil con especialidad vía MIR o título de especialista homologado y experiencia profesional. Se ofrece estabilidad, con contrato indefinido a jornada completa o Contrato de colaboración externa. Incorporación en un proyecto con crecimiento y desarrollo profesional y con una retribución competitiva. Interesados enviar Curriculum Vitae a: luciaballestercanizares@gmail.com o llamar al 607575329

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-03-2019
Referència: 7255
Descripció:

Centre: HOSPITAL DE MOLLET (FSM) Àmbit d’activitat: Hospitalització- CCEE Àrea: Assistencial Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei de Dermatologia, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col•laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. Col•laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Numero de vacants: 1 Població: Mollet del Vallès Requisits: Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. Coneixements i experiència en Urgències de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel•ligència col•lectiva. S’ofereix: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: completa 1688h/any. Horari/Torn: Distribució horària en format de mòduls 7, 17 i 24 hores. Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. Presentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat Cal adjunta copia dels mèrits al•legats. Altres dades Es valorarà títol d'especialista títol de Doctor, cursos de doctorat. Coneixement del Sistema sanitari català. Mollet del Vallès, 18 de març de 2019.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-03-2019
Referència: 7158
Descripció:

L’Hospital General de Granollers, hospital universitari i de referència de la comarca del Vallès Oriental, convoca una plaça de : CAP DEL SERVEI D’URGÈNCIES Funcions i responsabilitats: • Responsable del procés del pacient urgent de l’hospital. • Responsable funcional de totes les àrees i professionals que depenen del Servei (Mèdica, Quirúrgica, COT, Pediatria,....). • Complir els estàndards de qualitat del Servei UCIEs. • Organitzar els processos assistencials del Servei per tal d’identificar i satisfer les necessitats i requeriments dels clients obtenint uns resultats òptims. • Fomentar i millorar la formació, la docència, la recerca i la capacitació de tot l’equip. • Desenvolupar les aliances estratègiques i potenciar la coordinació amb altres institucions i empreses. Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia • Disposar d’un títol d’especialista via MIR • Experiència professional mínima de 10 anys en un centre hospitalari Es valorarà: • Capacitat de gestió de projectes • Capacitat de lideratge i coordinació d’equips • Experiència en l’àmbit d’urgències Competències i habilitats professionals: • Treball en equip • Presa de decisions • Gestió de persones  S’ofereix: • Contractació laboral indefinida a dedicació completa • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre • Accés a àmbits de docència, recerca i innovació • Incorporació a un servei amb potencial de creixement Les persones interessades poden enviar, fins al 21 de març, el currículum a direcciopersones@fhag.es amb la referència 2019HG-CSU.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-02-2019
Referència: 6991
Descripció:

L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir tres llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per integrar-se al servei d’Urgències amb coneixements amplis en medicina d’urgències i tractament del malalt crític. Jornada completa e incorporació immediata. Les persones interessades poden fer la inscripció telemàtica a la borsa de treball de l‘Institut Català de la Salut a l’enllaç següent: http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/ Per aportar la documentació i el currículum poden contactar amb la Sra. María José González al número de telèfon 972 94 13 11 / 972 20 00 00 (ext. 258) o escriure un correu a l’adreça següent: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-02-2019
Referència: 6977
Descripció:

Centre: Centre Integral Dos de Maig-Hospital. Jornada/Horari: De caràcter irregular per a l'atenció continuada de planificació periòdica anticipada. Contracte: Temporal. Requisits del lloc de treball  Titulació Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius. Especialitat mèdica, preferentment en Medicina Familiar i Comunitària i/o en Medicina Interna via MIR.  Experiència Preferentment, experiència com a Facultatiu/iva Adjunt/a en un servei d’Urgències de un CUAP o en un servei d’urgències hospitalàries.  Idiomes Català: Nivell C. Els ocupants del lloc que no compleixin aquest requisit, hauran de comprometre’s a assolir el nivell requerit en el perfil.  Competències Orientació a l’assoliment, orientació al client, treball en equip, comprensió interpersonal i adquisició, utilització i transmissió de coneixements. Es valorarà pel lloc de treball Currículum acadèmic i professional i activitat científica i docent. Formació tècnica relacionada amb el lloc de treball: medicina basada en l’evidència, epidemiologia clínica i estadística aplicades a dades sanitàries, gestió per processos, metodologia de qualitat tècnica-assistencial, urgències i RCP, ...... Formació en el desenvolupament de competències personals relacionades amb el lloc de treball: resolució de conflictes, comunicació, ... Formació complementària relacionada amb el lloc de treball: seguretat del pacient, metodologia LEAN, prevenció de riscos laborals (Equips Primera Intervenció, risc biològic, gestió de residus,...). Coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari + programa propi del centre (SAP). Procediment de selecció En una entrevista personal es valorarà l’adequació dels/de les candidats/ates a les característiques del lloc de treball, en funció del currículum i competències requerides. Sol·licituds Les persones interessades hauran de presentar un currículum vitae a la següent adreça de correu electrònic: Candida.Espinosa@sanitatintegral.org.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-02-2019
Referència: 6932
Descripció:

Metges RAF Urgències El Consorci Hospitalari de Vic, necessita incorporar un/a Metges RAF a Urgències per a cobertura de guàrdies en torn nocturn de 22h a 8h. Laborables i caps de setmana i festius. Imprescindible disposar de titulació d'especialista en medicina familiar i comunitària obtingut preferentment via MIR. S'ofereix contractació indefinida a dedicació completa o possibilitat de pactar altres percentatges parcials. Condicions retributives segons conveni SISCAT. Els interessat poden adreçar el seu CV a seleccio@chv.cat o trucar al 93 8891111 ext. 3254 (Marta)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-02-2019
Referència: 6899
Descripció:

El CONSORCIO Corporación Sanitaria Parc Taulí, Para la atención prehospitalaria terrestre (adscrita al Área de Atención al Enfermo Crítico) Oferta: PUESTO DE TRABAJO: Médicos Especialistas (Grupo Professional 1.2: Personal asistencial titulado de grado superior (AS-TGS)) REQUISITOS: Título de licenciatura / grado en medicina. Título de especialista en: Medicina Intensiva o Medicina Interna o Medicina Familiar y Comunitaria o Anestesiología o cualquier otra especialidad médica con la correspondiente capacitación universitaria oficial en Urgencias. SE VALORARÁ: Currículum vitae. Experiencia profesional en el ámbito de la atención prehospitalaria y / o de atención al enfermo crítico y / o del ámbito de urgencias. Conocimiento y experiencia en la atención del paciente politraumático y en soporte vital avanzado. Conocimientos de los procedimientos específicos de monitorización, del tratamiento del paciente crítico, de fisiopatología del transporte sanitario y de los protocolos operativos de la atención prehospitalaria. Formación continuada, actividad docente e investigadora vinculada a la atención hospitalaria y / o prehospitalaria del paciente crítico Capacidad de trabajar en equipo y habilidades comunicativas con pacientes, familiares y profesionales. SE OFRECE: Los candidatos designados, se vincularán mediante un contrato de interino por vacante o transitoriamente otras modalidades previstas legalmente, sin que los candidatos designados pierdan la condición de interinidad y siempre por el tiempo imprescindible hasta la convocatoria reglamentaria de la plaza con carácter definitivo. Las condiciones laborales serán las propias del II Convenio SISCAT y los profesionales, podrán vincularse a jornada completa o a jornada parcial. La prestación de servicios será en módulos de 12 horas, día o noche y contemplará tiempos no asistenciales para la promoción del desarrollo profesional. La prestación laboral, podrá combinarse, siempre que los profesionales elegidos sean especialistas en medicina intensiva, con la prestación en el ámbito de hospitalización del área de críticos. PROCESO DE SELECCIÓN: Las condiciones generales de esta convocatoria se regirán por lo recoge el presente anuncio y en su defecto por la bases de convocatoria por ocupación de plazas vigentes que se puede consultar en la página web de la entidad www.tauli.cat INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS: Las personas interesadas podrán hacer su inscripción en el siguiente enlace: http://bit.ly/2RsV71g. Donde se deberá adjuntar el currículum en formato PDF i adjuntar como documentos adicionales, los requisitos de la convocatoria, así como toda aquella documentación que se considere apropiado para la acreditación los méritos individuales. Para consultas en relación a esta convocatoria pueden dirigirse a seleccio@tauli.cat, indicando el número de referencia de este anuncio. Fecha de plazo de entrega: hasta la cobertura de las necesidades del ámbito. Contacto de la oferta: seleccio@tauli.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-01-2019
Referència: 6880
Descripció:

Parc Sanitari Sant de Deu (Sant Boi de LLobregat) Necessita incorporar personal per fer guàrdies al servei d'urgències. S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  CONTRACTACIÓ: contracte d’altes i baixes per cobrir guàrdies. Requisits:  Títol d’Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna o similar  Exper  iència en Servei d’Urgències Es valorarà:  Màster d’Urgències i pacient crític  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-01-2019
Referència: 6863
Descripció:

ES VALORARÀ: Perfil personal i experiència professional. Especialitat via MIR o titulació homologada. S’OFEREIX: Lloc de treball temporal per substitució de llarga durada amb possibilitat de continuar. Contracte a temps complet. Programa actiu de formació continuada i actualització professional. Bon ambient de treball en un entorn amb alta qualitat de vida. Retribució competitiva. Interessats, enviar CV a: mjacomet@salutemporda.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-01-2019
Referència: 6828
Descripció:

REQUISITS • Llicenciat / Llicenciada en Medicina i Cirurgia. • Especialista en Medicina Intensiva via MIR • Experiència professional demostrable a UCI. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA CONVOCADA • Relació contractual: contracte laboral indefinit. • Categoria professional: Adjunt/a UCI. • Horari: a temps complet en règim de guàrdies d'acord amb el planin i necessitats establertes a la Unitat de Cures Intensives. • Salari segons marc legal vigent. Les persones interessades poden enviar les seves sol·licituds a seleccio@hospitalplato.com adjuntant els següents documents: • Carta de sol·licitud • Currículum complet i actualitzat. Es prega no incloure fotografia. • Document acreditatiu de la titulació de llicenciatura. • Document acreditatiu de la titulació d’especialitat. • Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals, previst a la disposició final dissetena de la Llei 26/2015, de 28 de juliol. • Relació i referències de les institucions sanitàries o serveis en els que s’hagi treballat amb la finalitat d’acreditar la seva experiència.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-01-2019
Referència: 6804
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requerim: Titulació d’especialista en Medicina Interna i/o Medicina Familiar i Comunitària preferentment. Es valorarà formació específica i/o experiència professional en urgències. Informàtica a nivell usuari. Valorable anglès. Oferim: Incorporació en el Procés d’Atenció Urgent de la Fundació Assistencial de MútuaTerrassa. Jornada completa o parcial segons disponibilitat. Horari lliscant. Contracte indefinit. Incorporació: immediata. Lloc de treball: Terrassa (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU1/19 a

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-01-2019
Referència: 6794
Descripció:

Se ofrecen plazas de médico adjunto al servicio de medicina interna, urgencias y la nueva unidad de Hospital a Domicilio digitalizado (mediante Videoconsulta y telemonitorización) del Hospital Sanitas Cima en Barcelona. Opción de posterior coordinación del servicio de HaD. Contrato laboral indefinido a jornada completa. Salario 40.000-48.000€ más 4.000€ de variable en función de objetivos. Jornada completa de 156 horas/mes.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-01-2019
Referència: 6776
Descripció:

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Socio Sanitaris, diversos Centres d’Atenció Primària i centres de rehabilitació, selecciona un/a: Metge Adjunt pel Servei d’Urgències i per la Unitat de Curta Estada de l’Hospital Cormarcal de Calella Lloc de treball • Metge pel servei d’Urgències i unitat de curta estada de l’Hospital de Calella, a la província de Barcelona • Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut • Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari Es requereix • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia • Especialitat en Medicina interna, medicina familiar i comunitària o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol Es valora • Experiència en urgències hospitalàries • Experiència en unitats d’hospitalització de curta estada • Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències S’ofereix • Contracte laboral estable • Jornada Completa • Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns) • Rotació per les dues unitats (Urgències i Unitat de Curta Estada) • Possibilitat de realitzar activitat a nivell de consultes externes d’alta resolució de medicina • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball • Carrera professional • Possibilitat de combinar amb atenció prehospitalària a Base SEM col•laboradora • Incorporació immediata • Condicions laborals en base II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MurgC19 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-01-2019
Referència: 6765
Descripció:

El Consorci Hospitalari de Vic, necessita incorporar metges especialistes en URGÈNCIES. Imprescindible disposar de titulació d'especialista, obtingut preferentment via M.E.F. (M. Família, M. Interna, UCI..) o títol de llicenciat i experiència acreditada en l’àmbit d’urgències. Es valorarà formació en experiència i capacitació en l'àmbit assistencial i les tècniques pròpies de l'especialitat. S'ofereix contractació indefinida al 100% de dedicació i condicions retributives segons conveni SISCAT. Existeixen possibilitats de col·laboració amb la universitat de Vic - UCC i Facultat de Medicina per l'exercici docent.Recerca amb finançament públic i privat i possibilitats de formació continuada. Els interessat poden adreçar el seu CV a seleccio@chv.cat o trucar al 93 8891111 ext. 3254 (Marta)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-01-2019
Referència: 6732
Descripció:

Lloc de treball • El metge adjunt s’incorporarà a l’equip interdisciplinari del servei d’urgències de l’hospital de Blanes per a l’atenció integral del pacient urgent, emergent i l’atenció al pacient crític, en funció del perfil individual del profesional. Possibilitat de combinar amb atenció prehospitalària en base SEM col•laboradora. Es requereix • Llicenciatura en Medicina y Cirurgia • Especialitat en medicina familiar i comunitària, medicina interna o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent en l'estat espanyol o màster en urgències i emergències Es valora • Experiència en urgències hospitalàries • Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències S’ofereix • Contracte laboral estable • Jornada Completa • Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns) • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball • Formació continuada en urgències i emergències • Carrera professional • Incorporació immediata • Treballar a la red pública de proveïdors del Servei Català de la Salut • Condicions laborales en base II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció. En el cas d'estar interessats/des és necessari enviar un curriculum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat Per a qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans) Referència:MUrgB1118

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-12-2018
Referència: 6574
Descripció:

METGE ADJUNT PER LA UNITAT DE MONITORITZACIÓ (UMO) AL SERVEI D’URGÈNCIES DE L’HOSPITAL DE FIGUERES PRECISA INCORPORAR REQUISITS: • Especialista en medicina familiar i comunitària o medicina interna o intensivista • Experiència en pacient crític. ES VALORARÀ: • Perfil i experiència professional • Especialitat Via MIR S’OFEREIX: • Lloc de treball estable: 1 any +contracte indefinit a jornada completa • Torns de treball de 12 ó 17 hores. • Programa actiu de formació continuada i actualització professional. • Bon ambient de treball en un entorn amb alta qualitat de vida. • Retribució competitiva.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-12-2018
Referència: 6575
Descripció:

REQUISITS: • Especialista en medicina familiar i comunitària o medicina interna o intensivista • Experiència en pacient crític. ES VALORARÀ: • Perfil i experiència professional • Especialitat Via MIR S’OFEREIX: • Lloc de treball estable: 1 any +contracte indefinit a jornada completa • Torns de treball de 12 ó 17 hores. • Programa actiu de formació continuada i actualització professional. • Bon ambient de treball en un entorn amb alta qualitat de vida. • Retribució competitiva.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-12-2018
Referència: 6542
Descripció:

El servei d'urgències de l'Hospital de Viladecans ofereix 1 lloc de treball de Metge Adjunt d'Urgències, per incorporació immediata. Contracte eventual de guàrdies laborables i festives.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-12-2018
Referència: 6475
Descripció:

L’Hospital General de Granollers, seguint el procés d’ampliació i creixement de l’àrea d’hospitalització a domicili, necessita incorporar: Metge/Metgessa per Hospitalització a Domicili S’integrarà al Servei d’Urgències, reportant al Cap del Servei i formarà part del segon equip d’hospitalització a domicili de l’hospital, en coordinació amb el Servei de Medicina Interna. Funcions i responsabilitats: • Realitzar atenció en el domicili de pacients provinents de les unitats d’hospitalització o del servei d’urgències. • Fer seguiment de la situació clínica dels pacients en coordinació amb el servei d’urgències i de medicina interna. • Participar en les sessions clíniques i comissions del servei. Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • Disposar de l’especialitat via MIR de Medicina Interna o bé de Medicina de Família i Comunitària. • Disponibilitat per a la mobilitat dins del Vallès Oriental. • Es valorarà positivament disposar d’experiència en l’àmbit de la hospitalització a domicili. Competències i habilitats professionals: • Orientació al pacient • Treball en equip • Comunicació • Orientació a resultats S’ofereix: • Contractació laboral indefinida a dedicació completa. • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre. • Integració a un hospital en procés de creixement en complexitat i d’integració assistencial a nivell d’Urgències. • Incorporació a un Servei que aposta per la flexibilitat i la conciliació dels professionals. Les persones interessades poden enviar el currículum a seleccio@fhag.es indicant la referència 2018HG-HD.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-11-2018
Referència: 6410
Descripció:

La fundació Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet necesita realizar coberturas para desarrollar la actividad asistencial en el Servicio Medicina Interna de Urgencias. Se requiere  Especialidad en Medicina Interna y/o MFyC vía MIR o acreditar experiencia en éste ámbito Se valorará  Conocimientos en seguridad del paciente  Orientación al cliente y trabajo en equipo Ofrecemos  Contrato laboral estable, jornada completa  Remuneración según el Convenio de la Sanidad Concertada con el SCS (SISCAT)  Incorporación inmediata.  Programa fomento de contratación de Facultativo/a de Familia de países no pertenecientes a la Unión Europea con crédito personal de hasta 25.000€ Personas interesadas enviar C.V indicando referencia per e‐mail rrhhdes@fhes.cat Podéis consultar en la web www.hospitalesperitsant.com.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-11-2018
Referència: 6296
Descripció:

L’Hospital General de Granollers conjuntament amb l’ABS de la Roca del Vallès necessita incorporar: METGE/ESSA d’URGÈNCIES Es tracta d’una plaça compartida amb atenció primària, l’ABS de la Roca del Vallès, pel que realitzarà part de la seva activitat a l’assistència primària. Funcions i responsabilitats: • Atendre als pacients que sol·liciten assistència urgent o emergent. • Atendre als pacients ingressats al servei i als pacients en observació. • Coordinar-se amb els altres serveis de l’hospital. • Impartir i participar en les sessions clíniques de l’hospital. • Participar en la formació dels metges residents. Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia • Expertesa en l’àmbit d’Urgències Hospitalàries Valorable: • Disposar de l’especialitat via MIR de Medicina de Família i Comunitària, Medicina Interna, Medicina intensiva o Geriatria Competències i habilitats professionals: • Orientació al pacient • Treball en equip • Comunicació • Orientació a resultats S’ofereix: • Contractació laboral indefinida a dedicació completa. Horari a concretar amb el servei. • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre. • Integració a un hospital en procés de creixement en complexitat i d’integració assistencial a nivell d’Urgències. • Incorporació a un Servei que aposta per la flexibilitat i conciliació dels professionals. Les persones interessades poden enviar el currículum a seleccio@fhag.es indicant la referència 2018HG-URG.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-11-2018
Referència: 6254
Descripció:

Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell precisa incorporar a un/a Metge/essa especialista en Medicina Interna pel Servei d’Urgències. Requerim: Titulació d’especialista. Es valorarà experiència professional. Oferim: Incorporació al Servei d’Urgències. Contracte indefinit. Jornada complerta. Salari segons conveni SISCAT. Lloc de treball: Martorell (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-11-2018
Referència: 6246
Descripció:

Metge Especialista amb càrrec de Cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital Comarcal de Calella El Cap de Servei de Medicina Interna liderarà i gestionarà el servei de medicina interna de l’Hospital Comarcal de Calella de l'entitat, amb uns 160 llits aproximadament, que dóna servei a una població de 113.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme. La missió d’aquest lloc de treball és assegurar una qualitat assistencial i garantir el bon funcionament del servei, a través de la planificació, control i avaluació. Les principals responsabilitats del càrrec són: Dirigir l’equip de professionals al seu càrrec, en línia amb les directrius marcades per la Direcció i normatives de la Corporació; Dissenyar i proposar línies estratègiques conjuntament amb la Direcció; assegurar la qualitat assistencial a través de l’actualització i compliment de protocols i procediments. Es requereix • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • Títol d' especialista en Medicina Interna, via MIR o homologat a l’estat espanyol. • Experiència professional a nivell hospitalari com a especialista en Medicina Interna, mínim 10 anys. • Capacitat de lideratge, capacitat de vocació de servei, capacitat organitzativa, capacitat resolutiva, capacitat de negociació i capacitat de comunicació. Es valora: • Experiència en la coordinació d’equips professionals i en la gestió clínica. • Formació continuada en Medicina Interna. • Experiència i lideratge en Recerca, investigació i en activitat docent. S'ofereix • Treballar a hospitals de la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut • Formar part d'una de les empreses més grans del territori d'influència. • Estar integrat en un equip de treball interdisciplinari • Contracte laboral indefinit • Jornada Completa • Incorporació immediata • Retribució a negociar segons mèrits aportats pel candidat En el cas d'estar interessat/da cal enviar un Currículum Vitae actualitzat amb carta de presentació abans del 25 de Novembre de 2018 a: ehortscomas@salutms.cat indicant la referència: CSMedic18

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-10-2018
Referència: 6172
Descripció:

Lloc de treball • Metge pel servei d’Urgències i unitat de curta estada de l’Hospital de Calella, a la província de Barcelona • Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut • Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari Es requereix • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia • Especialitat en Medicina interna, medicina familiar i comunitària o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol Es valora • Experiència en urgències hospitalàries • Experiència en unitats d’hospitalització de curta estada • Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències S’ofereix • Contracte laboral estable • Jornada Completa • Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns) • Rotació per les dues unitats (Urgències i Unitat de Curta Estada) • Possibilitat de realitzar activitat a nivell de consultes externes d’alta resolució de medicina • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball • Carrera professional • Possibilitat de combinar amb atenció prehospitalària a Base SEM col•laboradora • Incorporació immediata • Condicions laborals en base I Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-10-2018
Referència: 6173
Descripció:

Lloc de treball • Metge Adjunt pel Servei de Medicina Interna i Servei d’Urgències de l’Hospital de Blanes, a la província de Girona • Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut • Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari Es requereix • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia • Especialitat en Medicina interna o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol Es valora • Experiència en urgències hospitalàries • Experiència en unitats d’hospitalització • Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències S’ofereix • Contracte laboral estable • Jornada Completa (50% Hospitalització i 50% Urgències) • Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns) • Rotació per les dues unitats (Urgències i Hospitalització de Medicina Interna) • Realitzar activitat a nivell de consultes externes de medicina interna • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball • Carrera professional • Incorporació immediata • Condicions laborals en base I Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (amb millores pròpies del centre) En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació