Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Borsa de treball


Data Publicació: 01-08-2020
Referència: 10756
Descripció:
Funciones: Bajo la dependencia del Jefe de servicio, desarrollará las siguientes funciones: Cumplimiento de los objetivos generales marcados por la Dirección y de los objetivos específicos pactados con Jefe de servicio. Trabajará con eficiencia en las actividades y procesos propios del Servicio. Responsabilidad en temas de seguridad y de calidad asistencial. Colaborará e interactuará con los otros profesionales del servicio y del resto del hospital. Colaborará en la creación o modificación de protocolos, guías clínicas y trabajos clínicos. Requisitos: Licenciado/da en Medicina y Cirugía. Conocimientos y experiencia en Urgencias de Cirugía Ortopédica y Traumatología vía MIR (u homologado). El/la profesional que estamos buscando, tendrá que cumplir las siguientes competencias: Compromiso. Integridad. Atención Centrada en la Persona. Rigor y mejora continua. Aprendizaje e inteligencia colectiva. Se ofrece: Incorporación a un Servicio dinámico, con exposición a todo tipo de patología y amplia práctica quirúrgica, con la posibilidad de desarrollar una subespecialidad. Formación continuada. Participación activa en las diferentes Comisiones del Hospital. Docencia a estudiantes de Medicina de 6. º curso de la UB, y la UIC. Proyectos de investigación activos y otras para desarrollar. Condiciones laborales: Convenio SISCAT. Jornada completa: 1688 h/año Distribución horaria flexible de mañanas y tardes. Guardias de presencia según necesidades del Servicio. Presentación de CV: cv.rrhh@fsm.cat Es necesario adjuntar copia de los méritos alegados.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2020
Referència: 10607
Descripció:
Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb Cap de Servei. Treballarà amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col·laborarà i interactuarà amb els altres professionals del servei i de la resta de l’hospital. Col·laborarà en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Requisits Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. Coneixements i experiència en Urgències de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia via MIR (o homologat). El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. S’ofereix Incorporació a un Servei dinàmic, amb exposició a tot tipus de patologia i àmplia pràctica quirúrgica, amb la possibilitat de desenvolupar una subespecialitat. Formació continuada. Participació activa en les diferents Comissions de l'Hospital. Docència a estudiants de Medicina de 6è curs de la UB, i la UIC. Projectes de recerca actius i altres per desenvolupar. Condicions laborals Conveni SISCAT. Jornada completa: 1688 h/any Distribució horària flexible de matins i tardes. Guàrdies de presència segons necessitats del Servei.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-07-2020
Referència: 10603
Descripció:
Sanitas Hospitales selecciona para el Servicio Médico de Urgencias de su Hospital CIMA (Barcelona) un/a Coordinador Médico de Urgencias. Se encargará: -Realizar actividad asistencial propia del servicio. -Coordinar al personal Médico del Servicio de Urgencias - Planificar las plantillas de turnos anuales. - Supervisar la emisión de informes médicos, dictámenes médicos legales, registros estadísticos y otros que se requieran periódica o urgentemente. - Elaborar e implantar manuales de normas y procedimientos con instrucciones y rutinas de trabajo. -Supervisar que se cumplan los protocolos. -Participar en la coordinación de actividades para la capacitación del personal médico que integran el equipo bajo su responsabilidad. - Coordinar el Plan de formación continuada del personal del servicio. Requisitos: Licenciado/a en Medicina Medico Especialista ( Vía MIR) en Medicina de Familia, Medicina Interna... Experiencia de al menos 10 años en Servicio de Urgencias Se valorará experiencia en gestión de equipos Interesados enviar cv a victoriagonzalez@sanitas.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-06-2020
Referència: 10499
Descripció:
Titulació: Metge adjunt d’Urgències. Titulació oficial d'especialitat obtinguda o reconeguda a Espanya: Si Llicenciats en medicina amb experiència en l'especialitat: Si Número Llocs:3 Formació complementaria: Preferiblement via MIR Idiomes: anglès tècnic Permís de conduir: No Vehicle propi: No Funcions i tasques del lloc de treball: Funcions pròpies d'un metge d’Urgències. Data d'incorporació: immediata Data finalització: indefinit, jornada complerta 100% Informàtica: nivell usuari Règim de contractació: Laboral Tipus de contracte: Indefinit Conveni: XHUP Retribució: 40.000 € sense especialitat. Amb MIR i procedents de SISCAT taules de conveni. Hores de guàrdies , diumenges i festius plus de retribució SISCAT.. Dies de treball: Dedicació flexible en forma de cobertura d’urgències, horari diürn a part guàrdies.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-05-2020
Referència: 10434
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria i Gerontologia preferentment Es valorarà:  Formació específica i/o experiència professional en urgències  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Procés d’Atenció Urgent de la Fundació Assistencial de MútuaTerrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU5/20 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-04-2020
Referència: 10351
Descripció:
Sanitas Hospitales selecciona para su Hospital CIMA en Barcelona, Médicos de Urgencias. Ofrecemos jornadas completas o parciales según disponibilidad del candidato. Interesados enviar cv a victoriagonzalez@sanitas.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-03-2020
Referència: 10282
Descripció:
S'ofereix: Nomenament interí 4h setmanals + guardies Llicenciatura en Medicina i Cirurgia homologada a l'Estat Espanyol.. Preferible Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària o Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valoraran altres especialitats mèdiques via MIR/homologació vigent a l'estat espanyol com neumologia o medicina interna

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-02-2020
Referència: 10168
Descripció:
Fundació Salut Empordà selecciona per l'Hospital de Figueres (Girona), un Metge pel Servei d'Urgències. REQUISITS - Perfil personal i experiència professional ES VALORARÀ - Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària via MIR S’OFEREIX - Contracte laboral temporal d’1 any+ Contracte Indefinit - Programa actiu de formació continuada i actualització professional - Excel·lent oportunitat de desenvolupament professional en un bon ambient de treball Interessats/des envieu CV a mjacomet@salutemporda.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-02-2020
Referència: 10153
Descripció:
HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA PER A LA BASE DE L’HELICÒPTER MEDICALITZAT per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. • Domini del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball • Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33% Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT HELI 20 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2020

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-02-2020
Referència: 10131
Descripció:
HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA PEL SERVEI D’URGÈNCIES per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats Es requereix: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. Domini del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat. Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball. Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33% Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT HELI 20 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2020

Eliminar anunci Sol·licitar més informació