Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Borsa de treball


Data Publicació: 25-02-2021
Referència: 11495
Descripció:
VACANT PER A HOSPITAL PRIVAT DE REFERÈNCIA A LLEIDA: - Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària. Es valorarà experiència en serveis d’urgències i emergències. - Vinculació mitjançant acord amb professional independent (Contracte Mercantil) - Retribució bruta: o 29€/hora laborable o 32,5€/hora festiu - Horaris: *De dilluns a divendres: 8h-15h (7h) 15h-22h (7h) 22h-8h (10h) *Cap de setmana: 8h-20h (12h) 20h-8h (12h) - Incorporació immediata

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-02-2021
Referència: 11480
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar, supervisar i dirigir als facultatius del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius detectant i desenvolupant l’equip, així com proporcionar l’atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia. Requisits:  Titulació d’Especialista en Medicina Interna i/o Família.  5 anys d’experiència com a especialista. Es valorarà:  Experiència en lloc similar.  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips.  Experiència docent i investigadora.  Titulació de Doctorat. Oferim:  Incorporació a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.  Contracte indefinit.  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona).

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-02-2021
Referència: 11478
Descripció:
Centre: HOSPITAL DE MOLLET (FSM) Àmbit d’activitat: Urgències Àrea: Assistencial Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col·laborador Numero de vacants: 2 Població: Mollet del Vallès Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica (principalment Medicina Familiar o Medicina interna), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències. El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. S’ofereix: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: completa 1688h/any (podria ser parcial, a convenir segons disponibilitat). Horari/Torn: torns en format de guàrdies de medicina (possibilitat d’alternar Urgències i Semicrítics en funció del perfil). Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. Incorporació: Març (o a convenir segons disponibilitat). Presentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat Cal adjuntar còpia dels mèrits al·legats. Altres dades Hospital Comarcal de Nivell 2ª inaugurat al 2010, situat a Mollet del Vallès ( 20m de Barcelona), amb una població de referència de 165.000 habitants i un Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia. Disposa també d’una Unitat de semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24hores.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-02-2021
Referència: 11444
Descripció:
Cerquem facultatius de medicina general amb experiència i competències pròpies del servei, per integrar-se al Servei d'urgències del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (Concretament a l'Hospital Sant Camil ubicat a Sant Pere de Ribes i a l'Hospital Sant Antoni Abat, ubicat a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), es valoraran metges/ses que tinguin especialitat de Medicina familiar, Medicina Interna o Geriatria. Oferim: Contractació d'interinatge pendent de convocatoria Retribució salarial segons conveni SISCAT Jornada completa o parcial. Dedicació máxima 1688 hores anuals Incorporació inmediata Formació continuada i carrera professional

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-02-2021
Referència: 11462
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria preferentment  Informàtica a nivell usuari  Valorable anglès Es valorarà:  Formació específica i/o experiència professional en urgències Oferim:  Incorporació en el Servei d’Atenció Urgent de la Fundació Assistencial de MútuaTerrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU2/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-01-2021
Referència: 11357
Descripció:
Es requereix:  Títol de llicenciat en medicina, preferentment amb especialitat MIR de medicina familiar i comunitària.  Es requereix incorporació immediata. Es valorarà:  Experiència en urgències hospitalàries i emergències extra hospitalàries  Formació documentada en atenció al malalt urgent. Perfil competencial específic:  Pensament analític i sintètic  Capacitat de presa de decisions  Treball en equip  Facilitats comunicatives, discreció i bon tracte  Capacitat organitzativa  Sentit pràctic  Confidencialitat i ètica S’ofereix:  Contractació indefinida a temps complet  Atenció domiciliària nocturna  Condicions i retribució segons Conveni SISCAT  Carrera Professional i retribució per Objectius. El lloc de treball permet la incorporació de persones amb grau de minusvalia física.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-01-2021
Referència: 11351
Descripció:
Lloc de treball • Vacant de Metge adjunt pel servei d’urgències de l’Hospital Comarcal de Blanes • Vacant de Metge adjunt pel servei d’urgències de l’Hospital Comarcal de Calella • Formar part d’un equip de treball interdisciplinari • Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut Es requereix • Llicenciatura en Medicina. • Especialitat en medicina interna, medicina familiar i comunitària o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valora • Els anys d’experiència aportats en urgències hospitalàries • Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències. S’ofereix • Contracte laboral estable • Jornada Completa o altres jornades a convenir • Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns) • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball • Possibilitat de combinar amb atenció prehospitalària a Base Sem col•laboradora. • Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut • Incorporació immediata o a determinar En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MURG21 abans del 31 de Març del 2021 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-01-2021
Referència: 11319
Descripció:
Se necesita médico especialista en urgencias para cubrir posición estable en el Hospital Quironsalud Barcelona. Se ofrece contrato laboral e incorporación en un equipo muy dinámico en el servicio de Urgencias, polivalente. Se requiere especialización en Medicina Urgencias vía MIR y experiencia demostrable en servicio de Urgencias. Enviar CV a gemma.sole@quironsalud.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-12-2020
Referència: 11272
Descripció:
CONVOCATÒRIA Procediment intern/extern. CAP DE SERVEI D’URGÈNCIES L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), únic hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona un/a CAP DE SERVEI D’URGÈNCIES (metge/ssa). • Incorporació immediata. o Contracte indefinit a temps complert • Condicions laborals Sector Sanitari. DATES I TERMINIS • Publicació de la convocatòria: 14/12/2020 • Data tancament de la convocatòria: 15/01/2020 FUNCIONS PRINCIPALS • Sota la dependència de la Direcció Mèdica: o Organització i planificació de la prestació de serveis mèdic-quirúrgics, en el camp d’urgències-emergències, en l’àmbit territorial de l’alta i baixa Cerdanya. o Harmonització de procediments, protocols i estàndards de qualitat, d’acord amb la legislació i pràctiques sanitàries dels sistemes català i francès. o Lideratge i cohesió d’equips. PERFIL 1. REQUISITS: - Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya. - Domini escrit i oral del castellà i/o català i del francès. - Estar en possessió del títol de llicenciat/da en medicina i es valorarà especialitat mèdica. - Experiència assistencial en un servei d’urgències. - Perfil competencial apropiat per a la gestió de persones i equips, i desenvolupar projectes. (intel·ligència emocional, visió sanitària conjunta, orientació a l’assoliment, planificació i mètode, motor i innovació, comunicació i relacions, cooperació, lideratge i gestió de persones, integritat) 2. VALORABLE: - Experiència en direcció de servei o cap de servei a Urgències en un centre hospitalari de característiques similars o, en posicions de gestió, de caràcter assistencial. - Experiència en emergències mèdiques. - Experiència, o bé en el sistema d’utilització públic de Catalunya SISCAT o en la Xarxa d’Hospitals Francesos. - Presentació d’una proposta d’organització per a un Servei d’Urgències d’un Hospital Comarcal Aïllat. Tan sols en cas d’arribar a la fase d’entrevista final. SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ • Els ítems descrits en l’apartat 1 del perfil, seran excloents. • Aquelles persones candidates que siguin admeses, seran valorades en idioma, experiència en un dels sectors sanitaris d’utilització pública (català / francès), i en el projecte de servei, durant el transcurs de la primera part de l’entrevista. L’avaluació del perfil competencial estarà desenvolupat per un professional independent en la segona part de l’entrevista. * Llengua 1: Es valorarà una de les tres llegües oficials escollida pel candidat (català, castellà o francès). ** Llengua 2: Si en la llengua materna el candidat ha escollit la francesa es valorarà el català o el castellà. Cas que s’hagi escollit català o castellà es valorarà obligatòriament el francès. *** Llengua 3: Es valorarà el català o castellà a raó que no hagi estat avaluada com a llengua 1 ni 2. Es poden adreçar les candidatures (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l’atenció del Sr. Vincent Rouvet, Director General, al següent mail: rrhh@hcerdanya.eu Puigcerdà, 14 de desembre de 2020

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2020
Referència: 11207
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits: - Titulació d’especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria i Gerontologia preferentment Es valorarà: - Formació específica i/o experiència professional en urgències Oferim: - Incorporació en el Servei d'Urgències de la Fundació Assistencial de MútuaTerrassa - Jornada completa o parcial en horari lliscant segons disponibilitat - Contracte indefinit - Incorporació: immediata - Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU11/20 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2020
Referència: 11195
Descripció:
Busquem metge/ssa per incorporacions a CUAP Castelldefels a cap d'any amb contracte sense data de finalització per dos llocs de treball: - Metge/ssa d'equip CUAP torn DIA, de dilluns a divendres, alternant amb companya matins i tardes. Guàrdies nits i caps de setmana opcionals (contracte de temps complert). Incorporació per cap d'any - Metge/ssa d'equip CUAP torn NIT, de dilluns a divendres, amb promig de 2 guàrdies setmanals, amb opció d'ampliació de contracte a hores diàries si es dessitja. Incorporació gener 2021 Es valora experiència i capacitat d'integració a equip ja format. El CUAP disposa d'analítica complerta point of care, radiologia i ecografies

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-11-2020
Referència: 11176
Descripció:
FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL PRECISA: 1 METGE DEL SERVEI D’URGÈNCIES Formarà part del Servei d’Urgències, en dependència del Cap de Servei. Es requereix: 1. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia 2. Experiència en lloc similar 3. Coneixements informàtics a nivell d’usuari Es valora: 1. Tenir l’especialitat de: Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària o Anestèsia o Intensius. 2. Es valorarà titulació via MIR o bé la realització d’un màster en urgències. S’ofereix: • Contracte temporal d’un any prorrogable a indefinit • Salari segons Conveni SISCAT • Jornada complerta • Incorporació immediata • Bon ambient de treball • Formació continuada • Equip cohesionat i col·laborador • Entorn amb alta qualitat de vida Interessats enviar C.V. detallat a m.gil@fsh.cat abans del 17/11/2020 Web: www.fsh.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2020
Referència: 11135
Descripció:
Seleccionamos Médicos para el Servicio de Urgencias, urgencias adultos. Lugar de Trabajo Hospital CIMA Ofrecemos contrato mercantil. Posibilidad de turnos de 12 horas y/o 8 horas de lunes a domingo. Número de turnos a convenir con el profesional interesado. Interesante retribución Interesados enviar cv a victoriagonzalez@sanitas.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-09-2020
Referència: 11023
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria i Gerontologia preferentment Es valorarà:  Formació específica i/o experiència professional en urgències  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Procés d’Atenció Urgent de la Fundació Assistencial de MútuaTerrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU9/20 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació