Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Grup de treball - SoCMUE-MIR

Card image cap

Web/blog: https://residentsurgencies.wixsite.com/website

Twitter: @SOCMUE_MIR

Instagram: @socmue_mir

Email: residentsurgenciescat@gmail.com

Youtube: Canal Yotube

Objectius generals:

  1. Donar visibilitat de l’ existència de MIR amb inclinació per les urgències hospitalàries i extrahospitalàries.

  2. Fer difusió sobre la SoCMUE/ SEMES entre els MIR amb el objectiu que tinguin al seu abast tota la oferta formativa que ofereixen totes dues societats i així afavorir la seva formació en l’ àmbit de Medicina d’urgències i Emergències.

  3. Ser la “llavor” i punt de trobada de residents formant-se a Catalunya amb inclinació laboral / formativa a la Medicina d’urgències i Emergències i poder establir-nos com a nou GdT dins la SoCMUE de forma oficial.

  4. Potenciar entre els residents la seva vinculació amb la SoCMUE/SEMES per tal de que s’involucrin de forma activa i regular en les seves activitats/jornades/formar part del GdT SoCMUE-MIR.

  5. Promoure el grup entre altres residents catalans que tinguin els mateixos interessos i convidar a altres residents d’altres comunitats autònomes a participar de les nostres activitats i jornades a nivell autonòmic.

  6. Mantenir Relació i col·laboració estreta de comunicació fluida amb SEMES-MIR.