Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Qui Som?


La SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES (SoCMUE) neix després de l’acord de fusió acordat en Assemblea Extraordinària celebrada el 30 de setembre de 2008 entre la SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D'URGÈNCIES (SCMU), branca especialitzada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears i l 'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MEDICINA D'EMERGÈNCIES (ACMES), societat autonòmica de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES).


Com a conseqüència de la fusió, els socis de cadascuna de les antigues societats passen a ser automàticament socis d’ambdues de forma indivisible i d’acord amb els nous Estatuts de la SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES (SoCMUE) aprovats en l’Assemblea Extraordinària del dia 30 de setembre de 2008.

Objectius


La SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES (SoCMUE) no te finalitat lucrativa i són els seus objectius:

Agrupar tots els especialistes o llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l'especialitat de Medicina d'Urgència així com els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut i tots aquells professionals amb interès o experiència en l'assistència a les urgències i emergències que ho sol·licitin i que hi siguin admesos per la Junta Directiva de la Societat.

Promoure el desenvolupament de la Medicina d'Urgència observant les vessants clínic - assistencial, tècnica, de garantia de qualitat, gestió, científica, ètica i social, en un marc de respecte als drets dels malalts i familiars i de cura pel coneixement i dignitat dels professionals que hi treballen.

Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de Medicina d'Urgència.

Establir els mitjans per a l'ampliació d'estudis de l'especialitat.

Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.

Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.