Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Grup de treball - SoC-IPUE

Card image cap

OBJECTIUS GENERALS DEL GRUP DE TREBALL

Aquest grup sorgeix com una resposta a les necessitats i inquietuds detectades en l'actuació dels infermers en l'àmbit de les urgències i emergències prehospitalàries.

Es proposa aprofundir en la realitat assistencial dels infermers d'emergències prehospitalàries mitjançant la recerca i divulgació de d'activitat realitzada a Catalunya. Pretén establir ítems de qualitat assistencial que permetin estandarditzar pràctiques clíniques segures. Realitzar l'anàlisi i proposar models d'actuació basats en la innovació i la incorporació de noves tecnologies.

Potenciar la investigació en Infermeria d'emergències prehospitalàries. Posar en valor els treballs duts a terme en Infermeria Prehospitalària.

S'estructura el grup de treball en set línies estratègiques: Pla estratègic; Fonaments d'Infermeria prehospitalària i legalitat; Qualitat i Seguretat clínica; Guies i protocols assistencials; Formació; Investigació; Comunicació.

Els objectius d'aquest grup són bàsicament:

  • Definir i implementar una correcta metodologia d'investigació i l'ús d'eines informàtiques

  • Conèixer els diferents models prehospitalaris infermers a Catalunya, Espanya i a Europa

  • Divulgació de la legalitat vigent a Catalunya i Espanya en Prescripció infermera

  • Quantificar i publicar l'activitat actual realitzada a Catalunya per unitats USVAi

  • Recerca i disseny d'estàndards de qualitat i seguretat clínica per a Infermeria prehospitalària d'emergències

  • Recerca de necessitats formatives per als infermers d'emergències prehospitalàries

  • Divulgar el model de Guia assistencial per a infermeria prehospitalària: protocols i guies

  • d’actuació en serveis primaris i en Trasllats Interhospitalaris

  • Treballar conjuntament amb el COIB en el mapa competencial d'Infermeria prehospitalària d'emergències