Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Grup de treball - SoCMUE-Diabetis

Card image cap

Benvolguts companys

Volem presentar-vos el nou grup de treball SoCMUE-Diabetis, i convidar-vos a formar-ne part.

Encara que sembli un tema una mica allunyat de les urgències i emergències, convindreu amb nosaltres, la altíssima freqüència amb la qual ens trobem pacients diabètics o amb hiperglucèmia en la nostre tasca assistencial diària. A això hem de sumar el mal pronòstic que confereix la hiperglucèmia als pacients ingressats per qualsevol patologia.

Es per això que volem treballar en aquest àmbit, on les coses estan canviant de manera ràpida i aplicar els canvis a la nostra feina, per millorar l’atenció als nostres pacients.

Les urgències i emergències són sovint la porta d’entrada a l’hospital pel que, a més de millorar nosaltres, probablement també millorarem el maneig del diabètic a la resta de l’hospital, amb el nostre exemple de pràctica clínica basada en la evidència científica i la excel·lència, desterrant velles i antigues pràctiques clíniques sense fonament científic.

Així doncs, un dels nostres objectius és oferir docència en el maneig integral de la Diabetis i la hiperglucèmia (no només de les complicacions agudes), però també volem treballar en el marc de la recerca científica. Els problemes que hi requereixen la nostra atenció són molts. En aquest grup podem participar tots aquells membres professionals que desenvolupen la seva activitat assistencial en els serveis d'urgències extrahospitalaris i hospitalaris, amb interès pel tema (no cal que sigui experts) i que siguin socis de la SoCMUE.

Si algú de vosaltres està interessat o coneix alguna persona interessada en pertànyer a aquest grup, pot contactar amb nosaltres entrant a la pàgina Web de la societat www.socmue.cat o a través del correus dels responsables del grup.

Atentament,Responsable-coordinador

Dr. Artur Juan Arribas
ajuan@comb.cat
Corresponsable (àrea d’Infermeria)

DUI Carme Escamilla Llamas
cescamilla31479@coib.net

Responsable-coordinador

Dr. Ivan Agra Montava
iagra@santpau.cat