Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

GISUHC

Grup intercomarcal de servei d'urgències dels hospitals de Catalunya

QUÈ ES

La GISUHC és un fòrum regular de discussió dels problemes i situacions amb els que s'enfronten els responsables dels serveis i on poden compartir experiències, solucions i coneixements.

HISTORIA

A l'any 1992 es van reunir a la sala d'actes del Centre Hospitalari UnitatCoronaria de Manresa els responsables mèdics dels serveis d'urgències de 12 hospitals de Catalunya, essent la reunió fundacional de la GISUHC. A més, a la reunió es va plantejar l'impuls de la medicina d'urgències, la necessitat d'agrupar els professionals que hi treballen i crear una jornada anual per tractar temes específics en un espai i visió pròpies que fins llavors eren abordats des de les òptiques d' altres grups, societats o institucions. En aquesta reunió es va presentar també el resultat d'una enquesta que el Dr. Roqueta va realitzar a diferents hospitals del país amb l'objectiu d'obtenir una visió de la realitat dels seus serveis d'urgències i que es el primer document dels molts que aquest grup ha tret a la llum.

A aquesta reunió hi van seguir d'altres en periodicitat trimestral i en forma itinerant de manera que a l'any 1993 es van realitzar reunions a Mataró, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa. A l'any 1993 el grup va impulsar la celebració de la I Jornada dels Serveis d'Urgències dels Hospitals de Catalunya, que va tenir lloc a Barcelona, organitzada per l'Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet. També en aquest any es va repetir l'enquesta amb un nombre més ampli de participants (30 hospitals de tot Catalunya) i es va realitzar un estudi multicèntric de freqüentació hospitalària i prevalença de patologies. Aquest últim estudi va generar el segon document públic del grup que va ser presentat al llavors Conseller de Sanitat constituint un referent en els estudis sobre urgències al nostre país.

Al mateix any el grup va incorporar també als responsables d'Infermeria dels serveis d'urgències que es van afegir d'aquesta manera a les reunions trimestrals que han deixat de ser itinerants per tenir lloc fonamentalment a Barcelona.

Ja des del seu començament, aquest grup va ser tanmateix el germen de la Societat Catalana de Medicina d'Urgència que després de moltes vicissituds va quedar constituïda com a tal a l'any 1996. A la Junta de la Societat hi ha una vocalia de la GISUHC perquè aquesta tingui sempre representació a l'òrgan màxim de la Societat.

Com es pot veure els objectius plantejats a l'any 1992 s'han acomplert en la seva totalitat però lluny de conformar·se amb aquest fet el grup ha esdevingut un ens dinàmic amb constants reptes nous i que es un espai obert per la participació de tots els responsables mèdics i d'infermeria dels serveis d'urgències dels hospitals de Catalunya que ho desitgin.