Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Detall de la activitat

Evidències i nous paradigmes en la atenció inicial extrahospitalària
Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
Dijous, 29 de febrer de 2024

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 29 de febrer de 2024 | 09:30 - 13:50
09:30 - 09:35
Informació al soci > Can Caralleu - Auditori
Ponent:
Dra. Mireia Puig Capmany
09:35 - 09:40
Presentació de la jornada " Evidències i nous paradigmes en l'atenció inicial extrahospitalària" > Can Caralleu - Auditori
Ponent:
Dr. Oscar Lamiel Cañadas. Comitè Cientific SoCMUE
09:40 - 11:30
Taula 1: Els primers auxilis i la seva interacció amb l'assistència sanitària urgent i emergent > Can Caralleu - Auditori
Ponent:
Dra. Eva López. TES Logística. Sistema d'Emergències Mèdiques
Proporcionar primers auxilis psicològics per a primers intervinents en una emergència
Ponent:
Dra. Jesica Martínez. Psicòloga assistencial
Suport no presencial en l'atenció a l'aturada cardiorespiratòria
Ponent:
Dra. Julia Fuentes. TES CECOS.
Bones pràctiques en l'abordatge d'exitus
Ponent:
Dr. Javier Carbo. TES CECOS
Recomanacions i continuïtat assistencial quan no hi ha trasllat
Ponent:
Dra. Cristina Rebollar Benavente. Infermera CECOS
Participa! Com actuem en la interacció entre primers auxilis i l'assistència sanitària?
Ponent:
Dr. Eduard Gonzalez. TES Barcelona Ciutat
Debat
11:30 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Auditori
12:00 - 12:20
Presentació del XXlX Congrés Nacional Català d'Urgències i Emergències > Can Caralleu - Auditori
12:20 - 13:50
Taula 2: Abordatge als nous paradigmes en les emergències > Can Caralleu - Auditori
Ponent:
Dra. Marta Rodríguez. TES CECOS
Dispositius per millorar l'assistència sanitària emergent
Ponent:
Dr. José Sánchez. TES UIS
Abordatge precoç en patologies temps dependents habituals
Ponent:
Dra. Victòria Torres. SotsCap Territorial Barcelona Sud
El dolor toràcic. Que fem i com podem millorar
Ponent:
Dr. Albert Reyes. TES UIS
Debat i torn obert de paraules