Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Detall de la activitat

3ª Jornada sobre pacient traumàtic greu a urgències. Traumatisme craneoencefàlic i lesió cervical. 1ª Jornada Casos Clínics de pacient politraumàtic
Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
Dijous, 23 de maig de 2024

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 23 de maig de 2024 | 09:10 - 14:00
09:10 - 09:20
Presentació de la Jornada > Can Caralleu - Sala 10
09:20 - 11:20
Primera taula > Can Caralleu - Sala 10
La família Ulisses té un accident: triatge a l'accident, valoració inicial i immobilitzacions
Ponent:
Dra. Victòria Torres. SotsCap Territorial Barcelona Sud
La família Ulisses arribar a l'hospital . Transferència i valoració hospitalària
Ponents:
Dra. Meritxell Reinoso. Hospital del Mar
Dra. Ana González. Hospital del Mar
Actuació davant un pacient pediàtric amb TCE i probable lesió cervical
Ponent:
Dr. Luis Martínez Sañudo. Servei d'Urgències de Traumatologia. Hospita Universitari Parc Taulí.
Actuació davant un pacient geriàtric amb TCE i probable lesió cervical
Ponent:
Dr. Ana Vena. Hospital Santa Maria de Lleida
11:20 - 11:50
Descans > Can Caralleu - Sala 10
11:50 - 14:00
Segona Taula: 1 Jornada de Casos Clínics de Politrauma > Can Caralleu - Sala 10
Prioritats dels acompanyants? A propòsit d'un cas
Ponents:
Dra. Christine Domingo. Fundació Sanitària Mollet
Dra. Rocío Olivares. Fundació Sanitària Mollet
Pneumotòrax traumàtic. Drenar o no drenar?
Ponent:
Dr/Dra. Roser Farré Font. Althaia Manresa
Perquè no hem de suposar sobre l'estabilitat hemodinàmica?
Ponent:
Dra. Alessandra Visci Vera. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
TCE greu i laceració esplènica
Ponent:
Dr/Dra. Gian Pier Protti Ruiz. Hospital Germans Trias i Pujol
No tot és el que sembla
Ponent:
Dra. Connei Leey. Althaia Manresa
TCE greu en politrauma pediàtric
Ponents:
Dr/Dra. Aida Arrevola ALonso. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Dra. Esther Lera. Hospital Universitari Vall d'Hebron
Lesió cervical exsanguinant: quan has d'arribar més lluny del que pensaves
Ponent:
Dr. Pau Farré. Resident Cirurgia. Hospital Parc Taulí